แบมบู น้ำยาบ้วนปาก “ปาก คือ ประตูแห่งสุขภาพ”

“ปาก คือ ประตูแห่งสุขภาพ” ทำไมจึงมีการกล่าวเช่นนี้ สาเหตุก็เพราะว่าปากเป็นอวัยวะที่ติดต่อกับสภาวะแวดล้อมภายนอกอย่างเปิดเผย ตลอดจนการรับประทานอาหาร เพื่อการเจริญเติบโตและให้มีสุขภาพดี ก็ต้องใช้ปากเป็นจุดเริ่มต้นของการรับประทานอาหารแล้วผ่านตามหลอดอาหาร bamboo mouthwash แบมบู น้ำยาบ้วนปาก จากนั้นจึงไปตามอวัยวะภายในอื่นๆ ปากจึงเป็นอวัยวะส่วนสำคัญที่มีผลต่อสุขภาพอย่างมาก แต่จะมีใครสักกี่คนที่รู้เรื่องว่า ปัญหาโรคในช่องปากของคนไทยเรานั้นมีกันมากเท่าใด น้ำยาบ้วนปาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการสำรวจทันตสุขภาพแห่งชาติ อย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 โดยสำรวจเป็นระยะ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2520 ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2527 และครั้งล่าสุดครั้งที่ 3 ถ้าดูจากอัตราการเกิดโรคทั้งสองแล้ว จะเห็นว่าโรคเหงือกอักเสบคนจะเป็นกันมากกว่าโรคฟันผุ และเมื่อดูระดับความรุนแรงของโรคนี้ พบว่า ในกลุ่มเด็ก หนุ่มสาว และผู้ใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นเพียงการมีหินน้ำลายด้วยปริมาณน้อย ตามอายุที่เพิ่มขึ้น และที่สำคัญคือ ครึ่งหนึ่งของผู้มีหินน้ำลายจะมีเหงือกอักเสบร่วมด้วยส่วนใหญ่ในกลุ่มผู้สูงอายุนั้น ความรุนแรงอยู่ในระดับที่มีการทำลายของเนื้อเยื่อปริทันต์ ทำให้เกิดร่องลึกปริทันต์ ซึ่งอยู่ในระยะฟันโยกและดูเหมือนฟันยื่นยาวขึ้นเมื่อดูในแง่ของการสูญเสียฟัน พบว่า การสูญเสียฟันถาวรจะเพิ่มขึ้นตามอายุ นับจากอายุ 12 ปี เป็นต้นไป และจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงอายุ 25 – 44 ปี ไปจนถึงอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งทำให้กลุ่มผู้สูงอายุเหลือฟันเฉลี่ยแล้ว แบมบู น้ำยาบ้วนปาก คนละครึ่งปากเท่านั้น ซึ่งถ้าคนเราดูแลช่องปากให้ดี ฟันถาวรทุกซี่จะอยู่ให้เราใช้งานไปตลอดชีวิตของเราทีเดียวนอกจากนี้ยังมีความผิดปกติอื่นๆ เช่น ฟันซ้อนเก ฟันหน้าล่างครอบฟันลน การสึกของคอฟันการสึกด้านบดเคี้ยว ปริมาณที่พบมีมากพอควร แต่ความสำคัญยังไม่เท่ากับโรคทั้งสองที่กล่าวไปแล้วข้างต้นปี พ.ศ. 2532 พบว่า เมื่อดูภาพรวมจากทุกกลุ่มอายุ จะสรุปได้ว่า ในคนไทย 10 คน มีถึง 7 คนที่มีฟันผุ ส่วนโรค bamboo mouthwash เหงือกอักเสบนั้นใน 10 คน มีเพียง 1 คน ที่มีเหงือกปกติ ท่านรู้ตัวหรือไม่ว่า สภาพช่องปากของท่านนั้นเป็นอย่างไร

กลิ่นปากเป็นเรื่องที่หลายคนกังวลถึงอยู่บ่อยๆ โดยเฉพาะเมื่อต้องอยู่ในสังคมการสนทนากันระหว่างเพื่อนฝูง ผู้ร่วมงานหรือในวงสังคม ล้วนก่อให้เกิดความประหม่าเก้อเขินยิ่งถ้ามีเรื่องกลิ่นปากมาทำให้เกิดความไม่มั่นใจ เราก็มักสมัครใจเป็นคนฟังแทนที่จะได้พูดจาแสดงความคิดเห็น ซึ่งทำให้บางครั้งเราก็อาจพลาดโอกาสดีๆ ไปได้ทันตแพทย์ส่วนใหญ่มักต้องคอยตอบคำถาม เกี่ยวกับเรื่อง “กลิ่นปาก” เป็นประจำเพราะทั่วไปพบว่า น้ำยาบ้วนปาก กลิ่นปากเกิดจากโรคในช่องปากมากกว่าสาเหตุอื่นๆ ดังนั้นเราจึงควรมาทำความเข้าใจกับสาเหตุของการเกิดกลิ่นปาก เนื่องจากโรคในช่องปากก่อน ส่วนสาเหตุของการเกิดกลิ่นปาก เนื่องจากโรคในช่องปากก่อน ส่วนสาเหตุอื่นนั้นจะได้กล่าวต่อไปภายหลังกลิ่นปากมักมีสาเหตุมาจากความสกปรกในช่องปาก อาจเกิดจากการแปรงฟันไม่สะอาดเพียงพอ หรือมีฟันผุที่ยังไม่ได้อุด หรือเป็นโรคเหงือกอักเสบ แบมบู น้ำยาบ้วนปาก โดยเศษอาหารจะตกค้างอยู่ในรูฟันผุ หรือในร่องเหงือกที่อักเสบขนแปรงสีฟันไม่สามารถเข้าไปทำความสะอาดได้