แบมบู น้ำยาบ้วนปาก “ปาก คือ ประตูแห่งสุขภาพ”

“ปาก คือ ประตูแห่งสุขภาพ” ทำไมจึงมีการกล่าวเช่นนี้ สาเหตุก็เพราะว่าปากเป็นอวัยวะที่ติดต่อกับสภาวะแวดล้อมภายนอกอย่างเปิดเผย ตลอดจนการรับประทานอาหาร เพื่อการเจริญเติบโตและให้มีสุขภาพดี ก็ต้องใช้ปากเป็นจุดเริ่มต้นของการรับประทานอาหารแล้วผ่านตามหลอดอาหาร bamboo mouthwash แบมบู น้ำยาบ้วนปาก จากนั้นจึงไปตามอวัยวะภายในอื่นๆ ปากจึงเป็นอวัยวะส่วนสำคัญที่มีผลต่อสุขภาพอย่างมาก แต่จะมีใครสักกี่คนที่รู้เรื่องว่า ปัญหาโรคในช่องปากของคนไทยเรานั้นมีกันมากเท่าใด น้ำยาบ้วนปาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการสำรวจทันตสุขภาพแห่งชาติ อย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 โดยสำรวจเป็นระยะ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2520 ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2527 และครั้งล่าสุดครั้งที่ 3 ถ้าดูจากอัตราการเกิดโรคทั้งสองแล้ว จะเห็นว่าโรคเหงือกอักเสบคนจะเป็นกันมากกว่าโรคฟันผุ และเมื่อดูระดับความรุนแรงของโรคนี้ พบว่า ในกลุ่มเด็ก หนุ่มสาว และผู้ใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นเพียงการมีหินน้ำลายด้วยปริมาณน้อย ตามอายุที่เพิ่มขึ้น และที่สำคัญคือ ครึ่งหนึ่งของผู้มีหินน้ำลายจะมีเหงือกอักเสบร่วมด้วยส่วนใหญ่ในกลุ่มผู้สูงอายุนั้น ความรุนแรงอยู่ในระดับที่มีการทำลายของเนื้อเยื่อปริทันต์ ทำให้เกิดร่องลึกปริทันต์ ซึ่งอยู่ในระยะฟันโยกและดูเหมือนฟันยื่นยาวขึ้นเมื่อดูในแง่ของการสูญเสียฟัน พบว่า การสูญเสียฟันถาวรจะเพิ่มขึ้นตามอายุ นับจากอายุ 12 ปี เป็นต้นไป และจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงอายุ 25 – 44 ปี ไปจนถึงอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งทำให้กลุ่มผู้สูงอายุเหลือฟันเฉลี่ยแล้ว แบมบู น้ำยาบ้วนปาก คนละครึ่งปากเท่านั้น ซึ่งถ้าคนเราดูแลช่องปากให้ดี ฟันถาวรทุกซี่จะอยู่ให้เราใช้งานไปตลอดชีวิตของเราทีเดียวนอกจากนี้ยังมีความผิดปกติอื่นๆ เช่น ฟันซ้อนเก ฟันหน้าล่างครอบฟันลน การสึกของคอฟันการสึกด้านบดเคี้ยว ปริมาณที่พบมีมากพอควร แต่ความสำคัญยังไม่เท่ากับโรคทั้งสองที่กล่าวไปแล้วข้างต้นปี พ.ศ. 2532 พบว่า เมื่อดูภาพรวมจากทุกกลุ่มอายุ จะสรุปได้ว่า ในคนไทย 10 คน มีถึง 7 คนที่มีฟันผุ ส่วนโรค bamboo mouthwash เหงือกอักเสบนั้นใน 10 คน มีเพียง 1 คน ที่มีเหงือกปกติ ท่านรู้ตัวหรือไม่ว่า สภาพช่องปากของท่านนั้นเป็นอย่างไร

กลิ่นปากเป็นเรื่องที่หลายคนกังวลถึงอยู่บ่อยๆ โดยเฉพาะเมื่อต้องอยู่ในสังคมการสนทนากันระหว่างเพื่อนฝูง ผู้ร่วมงานหรือในวงสังคม ล้วนก่อให้เกิดความประหม่าเก้อเขินยิ่งถ้ามีเรื่องกลิ่นปากมาทำให้เกิดความไม่มั่นใจ เราก็มักสมัครใจเป็นคนฟังแทนที่จะได้พูดจาแสดงความคิดเห็น ซึ่งทำให้บางครั้งเราก็อาจพลาดโอกาสดีๆ ไปได้ทันตแพทย์ส่วนใหญ่มักต้องคอยตอบคำถาม เกี่ยวกับเรื่อง “กลิ่นปาก” เป็นประจำเพราะทั่วไปพบว่า น้ำยาบ้วนปาก กลิ่นปากเกิดจากโรคในช่องปากมากกว่าสาเหตุอื่นๆ ดังนั้นเราจึงควรมาทำความเข้าใจกับสาเหตุของการเกิดกลิ่นปาก เนื่องจากโรคในช่องปากก่อน ส่วนสาเหตุของการเกิดกลิ่นปาก เนื่องจากโรคในช่องปากก่อน ส่วนสาเหตุอื่นนั้นจะได้กล่าวต่อไปภายหลังกลิ่นปากมักมีสาเหตุมาจากความสกปรกในช่องปาก อาจเกิดจากการแปรงฟันไม่สะอาดเพียงพอ หรือมีฟันผุที่ยังไม่ได้อุด หรือเป็นโรคเหงือกอักเสบ แบมบู น้ำยาบ้วนปาก โดยเศษอาหารจะตกค้างอยู่ในรูฟันผุ หรือในร่องเหงือกที่อักเสบขนแปรงสีฟันไม่สามารถเข้าไปทำความสะอาดได้

ยาสีฟันสมุนไพร ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติ สุขภาพช่องปากที่เลือกเองได้

ยาสีฟันสมุนไพร ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติ สุขภาพช่องปากที่เลือกเองได้ ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติ สุขภาพช่องปากที่เราเลือกเองได้ขอขอบคุณภาพประกอบจาก องค์การสวนพฤกษศาสตร์, อุทยานธรรมชาติวิทยาสีรีรุกขชาติ
รอยยิ้มพิมพ์ใจมักจะมาควบคู่กับฟันขาวสะอาดเสมอ ความสะอาดในช่องปาก เหงือกและฟันจึงมีความจำเป็นยิ่ง.

 

%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%9e%e0%b8%a31

นอกจากนี้ เหงือกและฟันยังเป็นอวัยวะช่วยในการย่อยอาหารที่สำคัญ เมื่อเกิดปัญหาในช่องปากย่อมกระทบกับการทำงานในระบบที่เกี่ยวเนื่องกันได้ ยาสีฟันสมุนไพร
เมื่อย้อนกลับไปศึกษาประวัติศาสตร์ของการใช้แปรงสีฟันและยาสีฟันพบว่ามีมานานกว่า 2,500 ปีแล้ว เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศจีน โดยใช้ขนหมูมัดติดกับไม้ไผ่ใช้แปรงฟัน ส่วนในอินเดียจะใช้กิ่งข่อยแปรง เช่นเดียวกับประเทศไทยใช้กิ่งข่อยและกิ่งสีฟันคนทาแปรงฟัน
ยาสีฟันเก่าแก่และโบราณที่สุดในโลก ได้แก่ เกลือ คนโบราณจึงใช้เกลืออมบ้วนปากและแปรงฟัน ต่อมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาดช่องปากเจริญรุดหน้า เราจึงได้เห็นแปรงสีฟันในรูปแบบต่าง ๆ เช่นที่พบในปัจจุบัน ส่วนยาสีฟันก็ไม่แตกต่าง มีการค้นพบสารซักฟอกที่ใช้ในการทำความสะอาด ยาสีฟันในปัจจุบันจึงมีทั้งฟอง รสชาติต่าง ๆ กลิ่นที่แตกต่างกันไป ยาสีฟันสมุนไพร
ยาสีฟันในปัจจุบันมีบทบาทสำคัญต่อการทำความสะอาดฟัน เพราะสารขัดถูและสารทำความสะอาด ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักที่จะช่วยขจัดคราบฟันได้ดี และทำให้ฟันขาวสะอาด และยังมีสารตัวอื่น ๆ เพิ่มลงไปเพื่อช่วยเสริมในการดูแลปากและฟัน เช่น ฟลูออไรด์ ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของผิวฟัน สารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ช่วยลดจำนวนเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก เป็นต้น
ทำไมเราต้องใส่ใจว่ายาสีฟันนั้นเป็นแบบธรรมชาติหรือไม่ เพราะส่วนผสมของยาสีฟันทั่วไปนั้นจะมีสารซักฟอกเป็นส่วนประกอบ ซึ่งในระยะยาวแล้วสารเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แตกต่างจากการใช้ยาสีฟันธรรมชาติที่จะไม่มีสารซักฟอกทิ้งสารตกค้างไว้ในร่างกาย และยังสามารถเพิ่มสรรพคุณโดยการเลือกใช้สมุนไพรที่หาได้ง่ายมาเป็นส่วนประกอบของยาสีฟัน ซึ่งเราสามารถเลือกเองได้ ยาสีฟันสมุนไพร
ยาสีฟัน ส่วนประกอบหลักของยาสีฟันทั่วไปและธรรมชาติโดยทั่วไป จะประกอบด้วยสารขัดถู ทำหน้าที่ขัดถูผิวฟัน ขจัดเศษอาหาร คราบที่ติดอยู่บนผิวฟัน ในยาสีฟันทั่วไปใช้แคลเซียมคาร์บอเนตเป็นตัวการขัดถู ส่วนยาสีฟันธรรมชาติ ก็จะใช้แคลเซียมคาร์บอเนต และเกลือแกง ผงฟูหรือโซเดียมคาร์บอเนต ยาสีฟันสมุนไพร.